NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE

IDEA SZKOLENIA

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Prawnej Accreo Legal świadczącej pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom polskim jak i zagranicznym na wszystkich etapach realizacji ich strategii biznesowych. Kancelaria działa we wszystkich dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa handlowego, prawa antymonopolowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W programie m.in.:

 • Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian
 • Odstąpienie od umowy w świetle nowych przepisów
 • Regulaminy sklepów internetowych
 • Reklama w internecie
 • Regulacje konsumenckie a akcje promocyjne w e-commerce
 • Naruszenie praw własności intelektualnej w internecie


Warsztaty skierowane są do przedstawicieli branży e-commerce oraz do firm które dotyczy dyrektywa konsumencka, w szczególności zapraszamy:

 • Prezesów i Kadrę zarządzającą,
 • Prawników,
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów Sprzedaży, Wsparcia sprzedaży
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów E-commerce, e-handlu, e-biznesu
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów Rozwoju Biznesu, Rozwoju Nowych Technologii
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów Marketingu, E-Marketingu
 • Wszystkich przedstawicieli firm, agencji marketingowych zaangażowanych w tematykę


Warsztaty mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom nowej ustawy o prawach konsumentów, określającej m.in. dodatkowe wymogi prowadzenia biznesu przez Internet i zmieniającej niektóre dotychczasowe rozwiązania. Omawiane będą ponadto zagadnienia dotyczące kształtowania regulaminów sprzedaży, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, a także organizowania konkursów sms. Dodatkowo zwrócimy uwagę na istotne dla e-commerce zagadnienie nieuczciwej i nieetycznej reklamy, w tym reklamy przy użyciu cudzych znaków towarowych. Przedstawimy też wymogi zgodnego z prawem prezentowania produktów na stronach internetowych, z uwzględnieniem praw do znaków towarowych, praw autorskich oraz zasad uczciwej konkurencji.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA oraz PRAWO W E-COMMERCE –
nadchodzące zmiany, aktualne zagadnienia


1 dzień:

NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA

09:30-10:00 poranna kawa, rozpoczęcie pierwszego dnia warsztatów

10:00-11:00 DYREKTYWA DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA – PRAWO KONSUMENCKIE W ŚWIETLE NADCHODZĄCYCH ZMIAN

 • Zakres obowiązywania nowych przepisów
 • Reorganizacja i usystematyzowanie przepisów prawa konsumenckiego 
 • Co dla przedsiębiorcy oznacza harmonizacja zupełna?
 • Skutki implementacji dyrektywy do polskiego prawa – ustawa o prawach konsumenta
 • Jak dostosować biznes do nowych wymogów prawnych?
 • Najważniejsze zmiany z punktu widzenia e-commerce

Marta Miszczuk, rzecznik patentowy, manager, Accreo Legal
Katarzyna Górna, aplikant adwokacki, Accreo Legal

11:00-11-15 przerwa kawowa

11:15-12:15 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – OMÓWIENIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW ZMIAN W POLSKIM PRAWIE CZ.1.

 • Zmiana definicji konsumenta – konsekwencje dla uczestników rynku
 • Zwiększony zakres obowiązków informacyjnych przedsiębiorców w relacjach z konsumentami
 • Odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej - gwarancja i rękojmia pod rygorem nowych przepisów

Katarzyna Górna, aplikant adwokacki, Accreo Legal

12:15-13-15 lunch

13:15-14:15 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – OMÓWIENIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW ZMIAN W POLSKIM PRAWIE CZ.2.

 • Koszty związane z zawieraniem umów – eliminacja opłat ukrytych i dodatkowych
 • Zmiany w zakresie sprzedaży treści cyfrowych
 • Dostawa towarów
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy i konsekwencje niedostosowania e-biznesu do nowelizacji przepisów
 • Katarzyna Górna, aplikant adwokacki, Accreo Legal

14:15-14:30 przerwa kawowa

14:30-15:30 ODSTĄPIENIE OD UMOWY W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KONSUMENCKICH

 • Jak zmienią się regulacje dotyczące tzw. „prawa do namysłu”
 • Zakres towarów objętych prawem odstąpienia
 • Obowiązki informacyjne spoczywające na przedsiębiorcy w związku z realizacją prawa konsumenta do odstąpienia od umowy
 • Wzór formularza odstąpienia - wymogi
 • Szczegółowa regulacja zasad zwrotu towaru oraz kosztów związanych z transportem do przedsiębiorcy

Katarzyna Górna, aplikant adwokacki, Accreo Legal

15:30 zakończenie pierwszego dnia Warsztatów


2 dzień:

E-COMMERCE – REGULAMINY, AKCJE PROMOCYJNE, REKLAMA

09:30-10:00 poranna kawa, rozpoczęcie drugiego dnia

10:00-11:00 REGULAMINY SKLEPÓW INTERNETOWYCH CZ.1.

 • Klauzule abuzywne – statystyki z ostatnich lat
 • Przepisy, których musi przestrzegać przedsiębiorca prowadzący sprzedaż przez Internet
 • Co e-sklepy wpisują w regulamin, a czego nie powinny

Konrad Raszkiewicz, adwokat, Accreo Legal

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-11:45 REGULAMINY SKLEPÓW INTERNETOWYCH CZ.2.

 • Jak zgodnie z przepisami sformułować regulaminy sklepu skierowane do różnych grup klienckich (konsumentów i przedsiębiorców)
 • Najczęstsze naruszenia – przykłady z orzecznictwa

Konrad Raszkiewicz, adwokat, Accreo Legal

11:45–12:45 REGULACJE KONSUMENCKIE A AKCJE PROMOCYJNE W E-COMMERCE

 • Konkursy, loterie i sms’y – zasady tworzenia akcji promocyjnych w e-commerce
 • Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • Skutki naruszenia regulacji konsumenckich
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa w zakresie promocji w e-commerce

Konrad Raszkiewicz, adwokat, Accreo Legal

12:45-13:45 lunch

13:45-14:45 REKLAMA W INTERNECIE

 • Reklama a informacje handlowe
 • Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji (nieprawdziwe informacje, odwołanie się do uczuć, kryptoreklama, wprowadzenie w błąd, reklama porównawcza)
 • Oferty specjalne
 • Zakaz reklamy niektórych produktów; Etyka w reklamie

Marta Miszczuk, rzecznik patentowy, manager, Accreo Legal

14:45-15:00 przerwa kawowa

15:00-16:00 NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE

 • Zakres ochrony znaków towarowych w sieci
 • Z licencją czy bez, czyli o legalnym prezentowaniu produktów w e-sklepie (wyczerpanie ochrony logo, zdjęcia jako przedmiot praw autorskich)
 • Rejestracja domen internetowych zawierających znaki towarowe
 • Metatagi i słowa kluczowe w wyszukiwarkach
 • Sankcje i możliwość dochodzenia roszczeń

Marta Miszczuk, rzecznik patentowy, manager, Accreo Legal

16:00 zakończenie drugiego dnia Warsztatów, wręczenie certyfikatów

Opinie o szkoleniach

Marta Miszczuk

Manager w Accreo Legal. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Sporządza, analizuje i opiniuje umowy dla przedsiębiorców z branży budowlanej, optycznej, spożywczej, informatycznej, FMCG, samochodowej. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji zapoczątkowane stażem w Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji (kartele). Analizuje zapisy umów pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji. Szkoli przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków wobec konsumentów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy) oraz w Rouen (Francja). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.optymalizacyjnymi struktur jakości, utrzymania ruchu i produkcji.

Konrad Raszkiewicz

Specjalizuje się w prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki porozumień ograniczających konkurencję, prawie konsumenckim oraz prawie cywilnym.

Doradzał klientom z branży optycznej, budowlanej, FMCG, sprzedaży bezpośredniej, reklamowej między innymi przy projektach związanych z wprowadzaniem systemów dystrybucji towarów, tworzeniem platform wymiany informacji, oznaczaniem i bezpieczeństwem produktów, wycofywaniem produktów z rynku, oceną praktyk sprzedażowych, organizowaniem promocji i konkursów skierowanych do konsumentów. Posiada również szerokie doświadczenie związane z bieżącą obsługą spółek, stowarzyszeń, fundacji, jak również rozwiązywaniem sporów sądowych i arbitrażowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Górna

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiowała na wydziale prawa Københavns Universitet w Danii. Jest również absolwentką International Legal Skills Programme na Uczelni Łazarskiego we współpracy z Center of International Legal Studies w Salzburgu. Aplikantka III roku aplikacji adwokackiej w Warszawie. Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz sporów sądowych i prawa cywilnego.
 
Katarzyna uczestniczyła w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem konsumenckim. Posiada również doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz UOKiK. Przygotowywała szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów.
 
Wspiera również zespół kancelarii w bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE

Termin szkolenia: 26 październik 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - PRAWO: zobacz najbliższe szkolenia

Zagadnienia prawne
22 marzec 2018 - 23 marzec 2018 Warszawa
Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz
23 marzec 2018 Warszawa
Podczas warsztatów zaprezentujemy m.in. całokształt przepisów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości, prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy i dzierżawcy
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
9 kwiecień 2018 - 10 kwiecień 2018 Warszawa
Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
11 kwiecień 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
12 kwiecień 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
18 kwiecień 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
20 kwiecień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
23 kwiecień 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Wykonawca w branży deweloperskiej
25 kwiecień 2018 Warszawa
Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich
Czyli jak wyceniać nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości
25 kwiecień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
11 maj 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
17 maj 2018 - 18 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.
Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
25 maj 2018 Warszawa
CZĘŚĆ I – Zagadnienia wstępne. Realizacja inwestycji w pasie drogowym.   (umowa z art. 16 ustawy o drogach publicznych, decyzje lokalizacyjne, MPZP, zajęcie pasa drogowego, projekty czasowej organizacji ruchu)              CZĘŚĆ II - Sposób i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (decyzje ZRID, odwołania, skutki, zasady uzyskiwania, procedury).
Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone