Gamma sp. j.
-1
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 /2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE - Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
25 stycznia - 26 stycznia 2018
Warszawa
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 /2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE - Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż
przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze
kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą
różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM - aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
31 stycznia 2018
Warszawa
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM - aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

Aktualnie trwają zaawansowane prace nad rewolucyjną zmianą ustawy o związkach zawodowych, która może zasadniczo zmienić relacje prawne i organizacyjne między pracodawcą a organizacją związkową. Wiele postulatów strony pracodawców wydaje się że może być spełnionych. Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami zmian w tym zakresie na naszym szkoleniu.

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (RODO)
31 stycznia 2018
Warszawa
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (RODO)

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z
uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po
transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego
zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z
jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy
Bezpieczeństwa Informacji.

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
22 lutego - 23 lutego 2018
Warszawa
CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty

Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY
26 lutego - 27 lutego 2018
Warszawa
WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.

CONTROLLING PERSONALNY jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
19 marca - 20 marca 2018
Warszawa
CONTROLLING PERSONALNY jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU – aktualny stan prawny - warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU – aktualny stan prawny - warsztaty

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R. - zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R. - zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP

Szkolenie obejmuje zagadnienia prawne związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian w 2017 r., jak również zagadnienia związane z pobieraniem składek ZUS z tego tytułu.

CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY

szkolenie z równoważnego czasu pracy, które składa się z dwóch części – omówienia zasad planowania czasu pracy z warsztatami polegającymi na analizie przesłanych przed szkoleniem harmonogramów czasu pracy oraz warsztatów z rozliczania nadgodzin w systemie równoważnym.

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR).

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH

Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia, nowe kompetencje PIP, świadectwo pracy po nowelizacji oraz kolejne planowane zmiany

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - Aktualny stan prawny
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - Aktualny stan prawny

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające jak i podmioty przetwarzające dane kadrowe na zlecenie.

Power Query – pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Power Query – pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu

Szkolenie POWER QUERY zostało stworzone z myślą o osobach pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym na danych pochodzących z różnych źródeł, lub z tego samego źródła ale w różnej postaci (np. miesięczne raporty w 12 oddzielnych zakładkach).

4 - BRYGADÓWKA NA DWIE I TRZY ZMIANY - Planowanie, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy - Szkolenie dla menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
4 - BRYGADÓWKA NA DWIE I TRZY ZMIANY - Planowanie, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy - Szkolenie dla menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników działów personalnych, menedżerów, pracowników liniowych, produkcji którzy na co dzień zajmujących się planowaniem czasu pracy

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (GDPR)
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (GDPR)

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów
współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę w dziale personalnym.

PROGRAM PŁATNIK WERSJA 10.01.001
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROGRAM PŁATNIK WERSJA 10.01.001

Nowa wersja programu wraz z jej głównym elementem, czyli Interaktywnym Płatnikiem Plus, to największa, rewolucyjna zmiana dla użytkowników programu Płatnik. To zdecydowanie wnikliwsza weryfikacja dokumentów przesyłanych do ZUS.

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU - AKTUALNE ORZECZNICTWO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU - AKTUALNE ORZECZNICTWO

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji.

CONTROLLING  I BUDŻETOWANIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE

Zarządzanie może być tylko tak dobre jak informacje, w oparciu o które podejmowane są decyzje  - dobre praktyki i najnowsze trendy controllingu i budżetowania.

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to jedno z podstawowych zadań działu HR i raczej w najbliższym czasie tendencja ta się nie zmieni. Wiedza z tego obszaru jest ogromnie ważna, a jej aktualizowanie jest niezbędne w związku z licznym orzecznictwem.

SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Ludzie są głównym składnikiem każdej organizacji. Dlatego też pozyskiwanie i zatrudnianie właściwych osób oraz zachęcania ich do efektywnej pracy jest kluczem do sukcesu każdego zakładu pracy.

 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne

Tematyka, która obrosła wieloma stanowiskami PIP i MPiPS i dopiero po ich zastosowaniu możliwe jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia za pracę.

MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO

Pomiar efektywności działań personalnych jest kluczowy w procesie podejmowania strategicznych decyzji w obszarze HR. Ocena efektów projektów i aktywności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na właściwą alokację budżetów.

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA

Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji?

EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs Microsoft Excel dla administracji publicznej jest przeznaczony zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programem, jak również dla tych, które pragną pogłębiać swoje umiejętności i poznać nowe możliwości tego potężnego narzędzia.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje procesy związane z przeprowadzeniem planowania zarządzania ryzykiem, identyfikacji ryzyk i analizą ryzyk. Większość z tych procesów aktualizuje się w czasie trwania przedsięwzięcia.

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji.

MANAGER DS.NAJMU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MANAGER DS.NAJMU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Omówiona zostanie problematyka negocjacji umów najmu, kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego, umowę na budowę, remont i przebudowę obiektu czy przebieg procesu inwestycyjnego.Omówiona zostanie problematyka negocjacji umów najmu, kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego, umowę na budowę, remont i przebudowę obiektu czy przebieg procesu inwestycyjnego.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. Podczas szkolenia zostaną omówione także nowości oraz najważniejsze problemy występujące w podatku dochodowym.

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Wynagrodzenia dla zaawansowanych - sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym. Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone