Gamma sp. j.
-1
Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej
07 lipca 2017
Warszawa
Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej

Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich

Umowy o roboty budowlane
04 sierpnia 2017
Warszawa
Umowy o roboty budowlane

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych
28 sierpnia 2017
Warszawa
Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych

Podstawy prawne szkolenia:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2016,poz.778/
  2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z póżn.zm./
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2016,poz.2134,2249,2260 oraz z 2017 r.poz.60,132/,zmieniona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych
06 września 2017
Warszawa
Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych

Charakterystyka konsorcjum budowlanego i zagadnienia problematyczne umów

Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej
22 listopada 2017
Warszawa
Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej

Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Zmiany w przepisach w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ich wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wyłączanie gruntów z produkcji

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym!

Służebność Przesyłu - Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu - Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych - praca z dokumentem
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych - praca z dokumentem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.

JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg.

Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego szczegółowo omówimy zakres upoważnień do wejścia na teren nieruchomości nienależącej do inwestora. Szkolenie poprowadzi nasz ekspert adw. Rafał Dybka specjalizujący się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu.

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych - w oparciu o znowelizowane przepisy: ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych – stan prawny 2017 rok

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ - Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ - Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości - (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości - (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

Zarządzanie najmem komercyjnym
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Zarządzanie najmem komercyjnym

Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Użytki gruntowe w ewidencji gruntów
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Użytki gruntowe w ewidencji gruntów

-ustalanie użytków, - przeklasyfikowanie, wyłączanie z produkcji pod inwestycje, - geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza zmienionych użytków

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia dochodowego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia dochodowego

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym!

PRAWO BUDOWLANE REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO BUDOWLANE REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Program szkolenia jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o uchwalane zmiany i jest prowadzony zgodnie z obowiązującym w dniu szkolenia stanem prawnym. Jednym z elementów szkolenia będzie zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami, które mają największe szanse wejść w życie w najbliższym czasie.

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym!

JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg.

PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE UMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ UMÓW PAKIETOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE UMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ UMÓW PAKIETOWYCH

Prawidłowe zawieranie umowy jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych.Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidłowego konstruowania umów dystrybucji – sprzedaży oraz umów pakietowych.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - OKREŚLANIE WARTOŚCI SZKÓD I WYNAGRODZEŃ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - OKREŚLANIE WARTOŚCI SZKÓD I WYNAGRODZEŃ

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

SPECUSTAWA PRZESYŁOWA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SPECUSTAWA PRZESYŁOWA

Maksymalnie skuteczne wykorzystanie przez przedsiębiorstwo w procesie inwestycji sieciowych cywilnych aspektów (wybranych administracyjnych) ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz służebności przesyłu – stan prawny 2015/2016 rok.

ZAWIERANIE I REALIZOWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ENERGIĄ I PALIWAMU GAZOWYMI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I REALIZOWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ENERGIĄ I PALIWAMU GAZOWYMI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH

Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo obrotu energią i paliwami gazowymi kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami – stan prawny 2015 rok.

INWESTYCJE SIECIOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE SIECIOWE

Praktyka opracowania i zastosowania szczególnych rozwiązań prawnych upraszczających i przyspieszających proces inwestycji sieciowych (służebność przesyłu, art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, najem, dzierżawa) i stan prawny 2015/2016.

REGULACJA ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
REGULACJA ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE

Praktyczne warsztaty najnowszego podejścia do problematyki regulacji zaszłości inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa sieciowe stan prawny 2015 rok.

OKREŚLANIE WARTOŚCI SZKÓD I WYNAGRODZEŃ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OKREŚLANIE WARTOŚCI SZKÓD I WYNAGRODZEŃ

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z posadowieniem i utrzymywaniem infrastruktury technicznej przez przedsiębiorstwa.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

KONSUMENT JAKO STRONA UMÓW W ENERGETYCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KONSUMENT JAKO STRONA UMÓW W ENERGETYCE

Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji konsumenta najnowszymi regulacjami prawa energetycznego oraz ustawy o prawach konsumenta - stan prawny 2014/2015 rok.

INWESTYCJE SIECIOWE PRZEZ CUDZE GRUNTY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE SIECIOWE PRZEZ CUDZE GRUNTY

Warsztaty inwestycji sieciowych przez cudze grunty - służebność przesyłu, korytarze przesyłowe, decyzja administracyjna z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy cywilne - stan prawny 2015 rok oraz kierunki nowelizacji.

ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE

Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo obrotu energią i paliwami gazowymi kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami.

INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących inwestycji drogowych. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, które stanowią podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowania w praktyce.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH NAJNOWSZE, WSZECHSTRONNE PODEJŚCIE – STAN PRAWNY 2016R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH NAJNOWSZE, WSZECHSTRONNE PODEJŚCIE – STAN PRAWNY 2016R.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego. Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego. Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

Szkolenie uwzględnia:
Ø     zmiany od 1 lipca 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach
Ø     zmiany  od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o drogach publicznych
Ø     zmiany od 25 marca 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI - STAN PRAWNY 2016
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI - STAN PRAWNY 2016

Prawidłowo zawarta umowa jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną uczestnikom prawa i obowiązki jakie nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne najnowsze regulacje prawa energetycznego i cywilnego w zakresie zawierania umów.

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI – AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE  MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI – AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

Podczas szkolenia omówimy nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od 1 maja 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 lipca br. Nowe zasady dotyczą również obrotu nieruchomościami rolnymi wchodzącymi w skład zasobu mienia gminnego

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO - bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO - bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne

Umiejętność łączenia wielu funkcji to dla managera klucz do sprawnego zakończenia nawet najbardziej skomplikowanego projektu. Nasze szkolenie to swoisty elementarz, który pozwoli poznać najlepsze praktyki i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z prawnymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanej.

 

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - najnowsze, wszechstronne podejście – stan prawny 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - najnowsze, wszechstronne podejście – stan prawny 2016 r.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Ważne! Szkolenie Gwarantowane.

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY

Podczas warsztatów zaprezentujemy m.in. całokształt przepisów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości, prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy i dzierżawcy.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka

Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone